Velkommen til Christian Middelthon

skaperarkitektsystemtenkerdetaljfreak

Websiden om meg, mine prosjekter og veien til en større bevissthet.

Jeg lar meg drive av en sterkt intuisjon gjennom nær kontakt med mine indre og ytre energier (mange kaller magefølelsen), som forteller retningen jeg bør gå. Det er først de senere årene, etter livslang søken etter mening – og livserfaring at mitt indre kompass har blitt forståelig. Det er som å ri på en bølge av god energi fremover ved å hente den kunnskapen som må til for å skape det som virkelig betyr noe – og som er større en meg selv. Jeg har erfart at energi og skaperkraft for nytenkning hentes fra naturen gjennom en mental, fysisk og åndelig bevissthet – ikke av menneskeskapte ting som korrumperer våre sinn. Gleden av å kunne skape noe av større betydning som ikke handler om penger eller ting, er min drivkraft – på vei mot en større bevissthet.

Jeg brenner for å tenke helt nytt, utenfor alle såkalte bokser, om hvordan skape nye løsninger for et bedre samfunn med mer frihet, åpenhet og medmenneskelighet. Det første er å ta bort alle menneskeskapte bokser i form av styresett, makt, penger, lover og regler slik at man starter med helt blanke ark. Vi kan ikke endre verden om vi lar oss binde av dysfunksjonelle systemer. Med søken på hva som driver oss mennesker, de indre drivkrefter og hvordan alt i samfunnet henger sammen i ulike naturskapte og menneskeskapte systemer, har jeg fått en unik kunnskap og innsikt. Det er neppe noe som er mer interessant enn å forstå hvordan alt henger sammen. Det er dette som gjør at jeg i dag driver med design av nye løsninger og systemer hvor menneskets natur står i sentrum for hva som påvirker våre valg og handlinger. Jeg kaller det systemarkitektur.

Fra min blogg…

The Real Matrix
Spirituelt

The Real Matrix

Har du sett filmen «The Matrix»? Den bygger på et konsept jeg gjerne vil utfordre deg på. Kort om filmen Konseptet filmen bygger på er at våre liv vi tror er virkelige, egentlig foregår i et digitalt program – og at vår fysiske kropp og bevissthet finnes et annet sted. Når vi som ubevisste på…

Media – den store statsmakt
Folkestyret | Meninger | Politikk | Samfunnsutvikling

Media – den store statsmakt

Ser vi tilbake 40-50 år i tid var nyhetsformidling en nokså objektiv offentlig formidling av samfunnskritiske nyheter og hva som faktisk skjedde i virkeligheten. Siden den gang har nyhetsindustrien gått over til å bli en gigantisk underholdningsindustri. Det er ikke nyheten i seg selv som nå står i fokus hos aktørene, det er å skape/finne…


Samfunnsutvikling

Hvis det er ett spesielt kall jeg kjenner på i dette livet, er det å utvikle nye løsninger for hvordan skape et bedre og funksjonelt samfunnssystem. Bakgrunnen for dette arbeidet kommer av den innsikt rundt bevissthet og systemtekning jeg har opparbeidet meg gjennom livet. Arbeidet kommer til utrykk gjennom en rekke prosjekter jeg er involvert i hvor ett av dem representerer en unik og revolusjonerende løsning på det hele.

Bevissthet

Bevissthet kan deles inn i ulike nivåer etter hvilken tilgang den enkelte av oss har fått av informasjon fra det bevisste og ubevisste energifeltet som vi lever i. Dette er normalt en lang personlig reise. Hvor bevisste er vi mennesker på vår egen eksistens, våre iboende evner og skaperkraft? Min vei mot et større bevissthetsnivå startet da jeg var i begynnelsen av 20 årene med Silva Mind Metoden. Siden den gang har min kunnskap om temaet utviklet seg gjennom kontinuerlig læring og egne erfaringer. Jeg kommer til å skrive litt om dette temaet på siden for temaet og i min blogg.

Systemtenking

Vi alle har ulike evner. Jeg har en egen evne til å tenke og forstå komplekse systemer. Alt kan settes i system og alt henger sammen. Mer om dette kommer.

Hva betyr bevissthet for deg?

skaper arkitekt systemtenker detaljfreak

Del dette: