Velkommen til Christian Middelthons personlige webside. Her er litt om hva jeg drives av og derfor driver med…

Samfunnsutvikling.

Hvis det er ett spesielt kall jeg kjenner på i dette livet, er det å utvikle nye løsninger for hvordan skape et bedre og funksjonelt samfunnssystem. Bakgrunnen for dette arbeidet kommer av den innsikt rundt bevissthet og systemtekning jeg har opparbeidet meg gjennom livet. Arbeidet kommer til utrykk gjennom en rekke prosjekter jeg er involvert i hvor ett av dem representerer en unik og revolusjonerende løsning på det hele.

Bevissthet.

Bevissthet kan deles inn i ulike nivåer etter hvilken tilgang den enkelte av oss har fått av informasjon fra det bevisste og ubevisste energifeltet som vi lever i. Dette er normalt en lang personlig reise. Hvor bevisste er vi mennesker på vår egen eksistens, våre iboende evner og skaperkraft? Min vei mot et større bevissthetsnivå startet da jeg var i begynnelsen av 20 årene med Silva Mind Metoden. Siden den gang har min kunnskap om temaet utviklet seg gjennom kontinuerlig læring og egne erfaringer. Jeg kommer til å skrive litt om dette temaet på siden for temaet og i min blogg.

Systemtekning.

Vi alle har ulike evner. Jeg har en egen evne til å tenke og forstå komplekse systemer. Alt kan settes i system og alt henger sammen. Mer om dette kommer.

Tjenester.

Jeg har 20 års erfaring med å skape effektive møter og events for næringslivet. Nå som frilanser hvor mye av tiden går til konsept- og organisasjonsutvikling. Hjelper virksomheter tenke nytt og utnytte sitt potensiale.

Webutvikling

Alle konsepter utvikles med bruk av web baserte verktøy for å kommunisere og fungere i vår digitale verden.

Endringsarkitekt

Større endringsprosjketer behøver et overordnet design og prosessbeskrivelse.

Systemarkitekt

Utvikling av organisatoriske systemer for hvordan en virksomhet kan fungere mest mulig effektivt.

Møtedesign

Design av viktige møter, fortrinnsvis større samlinger for å oppnå et størst mulig utbytte.

Event design

Alle bedriftsrelaterte events bør ha et klart mål og et innhold som gjør at det skapes en forventet endring i ettertid.

Konseptutvikling

Sparringspartner for utvikling av nytt forretnings- eller produktkonsept, eller revitalisering av eksisterende?

Min blogg.

Gjennom målrettet og langsiktig arbeid kommer kunnskap verdt å dele. Noen historier handler om livet generelt, mens andre om ett eller annet endringsarbeid.

Samfunnsutvikling

Media – den store statsmakt

Ser vi tilbake 40-50 år i tid var nyhetsformidling en nokså objektiv offentlig formidling av samfunnskritiske nyheter og hva som faktisk skjedde i virkeligheten. Siden

Les mer »
Fremhevet

Visjonære ideer

Dristige og visjonære ideer som enkelte mennesker kommer med, er blant dem som skaper revolusjonære produkter og måter å gjøre ting på. Historien er full

Les mer »
Meninger

Økonomisk vs. økologisk gevinst

Globaliseringen og det konkurranseøkonomiske systemet som utgjør bærebjelken i dagens velferdssamfunn, er om vi tenker bærekraftig utvikling, rigget som en negativ spiral hvor vi alle

Les mer »
Ideer

Et nytt økonomisk system

Samfunnets konkurransepregede pengesystem står sterkere enn våre medmenneskelige verdier og vår pakt med naturen. Kunnskap om atferdsøkonomi kan bidra til et paradigmeskifte. Allerede etter bare

Les mer »
Endringsarkitektur

Change By Design

Hovedverktøyet til en endringsarkitekt kan være et «Meeting Design Framework». Et rammeverk som opprinnelig ble utviklet for effektive møter og prosessene rundt møter. Etter hvert

Les mer »
Del dette: