Velkommen til Christian Middelthon – en personlig webside om hva som driver meg og jeg derfor driver med…

Jeg lar meg drive av en sterkt intuisjon gjennom nær kontakt med de indre og ytre energier (mange kaller magefølelsen), som forteller retningen jeg bør gå. Det er først de senere årene, etter livslang søken etter mening – og livserfaring at mitt indre kompass har blitt forståelig. Det er som å ri på en bølge av god energi fremover ved å hente den kunnskapen som må til for å skape det som virkelig betyr noe – og som er større en meg selv. Jeg har erfart at energi og skaperkraft for nytenkning hentes fra naturen gjennom en mental, fysisk og åndelig bevissthet – ikke av menneskeskapte ting som korrumperer våre sinn. Gleden av å kunne skape noe av større betydning som ikke handler om penger eller ting, er min drivkraft – på vei mot en større bevissthet.

Jeg brenner for å tenke helt nytt, utenfor alle såkalte bokser, om hvordan skape nye løsninger for et bedre samfunn med mer frihet, åpenhet og medmenneskelighet. Det første er å ta bort alle menneskeskapte bokser i form av styresett, makt, penger, lover og regler slik at man starter med helt blanke ark. Vi kan ikke endre verden om vi lar oss binde av dysfunksjonelle systemer. Med søken på hva som driver oss mennesker, de indre drivkrefter og hvordan alt i samfunnet henger sammen i ulike naturskapte og menneskeskapte systemer, har jeg fått en unik kunnskap og innsikt. Det er neppe noe som er mer interessant enn å forstå hvordan alt henger sammen. Det er dette som gjør at jeg i dag driver med design av nye løsninger og systemer hvor menneskets natur står i sentrum for hva som påvirker våre valg og handlinger. Jeg kaller det systemarkitektur.

Fra min blogg...

Folkestyret
Christian Middelthon

Stemmerett vs. stemmemakt

Dagens demokratiske system gir folket stemmerett, men svært liten stemmemakt. Våre stemmer har egentlig liten makt til å påvirke systemet, noe som selv gjelder for

Les mer »
Folkestyret
Christian Middelthon

Media – den store statsmakt

Ser vi tilbake 40-50 år i tid var nyhetsformidling en nokså objektiv offentlig formidling av samfunnskritiske nyheter og hva som faktisk skjedde i virkeligheten. Siden

Les mer »
Fremhevet
Christian Middelthon

Visjonære ideer

Dristige og visjonære ideer som enkelte mennesker kommer med, er blant dem som skaper revolusjonære produkter og måter å gjøre ting på. Historien er full

Les mer »

Samfunnsutvikling.

Hvis det er ett spesielt kall jeg kjenner på i dette livet, er det å utvikle nye løsninger for hvordan skape et bedre og funksjonelt samfunnssystem. Bakgrunnen for dette arbeidet kommer av den innsikt rundt bevissthet og systemtekning jeg har opparbeidet meg gjennom livet. Arbeidet kommer til utrykk gjennom en rekke prosjekter jeg er involvert i hvor ett av dem representerer en unik og revolusjonerende løsning på det hele.

Bevissthet.

Bevissthet kan deles inn i ulike nivåer etter hvilken tilgang den enkelte av oss har fått av informasjon fra det bevisste og ubevisste energifeltet som vi lever i. Dette er normalt en lang personlig reise. Hvor bevisste er vi mennesker på vår egen eksistens, våre iboende evner og skaperkraft? Min vei mot et større bevissthetsnivå startet da jeg var i begynnelsen av 20 årene med Silva Mind Metoden. Siden den gang har min kunnskap om temaet utviklet seg gjennom kontinuerlig læring og egne erfaringer. Jeg kommer til å skrive litt om dette temaet på siden for temaet og i min blogg.

Systemtekning.

Vi alle har ulike evner. Jeg har en egen evne til å tenke og forstå komplekse systemer. Alt kan settes i system og alt henger sammen. Mer om dette kommer.

Tjenester.

Jeg har 20 års erfaring med å skape effektive møter og events for næringslivet. Nå som frilanser hvor mye av tiden går til konsept- og organisasjonsutvikling. Hjelper virksomheter tenke nytt og utnytte sitt potensiale.

Webutvikling

Alle konsepter utvikles med bruk av web baserte verktøy for å kommunisere og fungere i vår digitale verden.

Endringsarkitekt

Større endringsprosjketer behøver et overordnet design og prosessbeskrivelse.

Systemarkitekt

Utvikling av organisatoriske systemer for hvordan en virksomhet kan fungere mest mulig effektivt.

Møtedesign

Design av viktige møter, fortrinnsvis større samlinger for å oppnå et størst mulig utbytte.

Event design

Alle bedriftsrelaterte events bør ha et klart mål og et innhold som gjør at det skapes en forventet endring i ettertid.

Konseptutvikling

Sparringspartner for utvikling av nytt forretnings- eller produktkonsept, eller revitalisering av eksisterende?

Del dette: