fbpx

Økonomisk vs. økologisk gevinst

Globaliseringen og det konkurranseøkonomiske systemet som utgjør bærebjelken i dagens velferdssamfunn, er om vi tenker bærekraftig utvikling, rigget som en negativ spiral hvor vi alle er deltakere og tilskuere. Vi har i dag et system som favoriserer økonomisk gevinst foran økologisk gevinst, konkurranse foran samarbeid, forbruk foran gjenbruk og så videre. Systemet som er skapt … Les mer Økonomisk vs. økologisk gevinst

Del dette:

Et nytt økonomisk system

Samfunnets konkurransepregede pengesystem står sterkere enn våre medmenneskelige verdier og vår pakt med naturen. Kunnskap om atferdsøkonomi kan bidra til et paradigmeskifte. Allerede etter bare to uker inn i koronakrisen, har vi fått en dramatisk påminnelse hvor skjør og lite bærekraftig dagens økonomiske system er. Dette vet vi jo fra før med klimakrisen, men den … Les mer Et nytt økonomisk system

Del dette:

Frys hele økonomien – den beste løsningen?

Hvis vi totalfryser økonomien koster dette samfunnet kun 22,5 milliarder kroner pr. måned. Svært få vil bli rammet, nettopp fordi alle transaksjoner blir frosset. Arrangementkalendere skyves ett år frem. Konseptet er å fryse tiden, gå i dvale, for å fortsette der vi slapp når dette er over. En total nedfrysing gjelder selvsagt ikke de virksomheter … Les mer Frys hele økonomien – den beste løsningen?

Del dette:

Change By Design

Hovedverktøyet til endringsarkitekten har vi kalt for Meeting Design Framework. Et rammeverk som ble utviklet for effektive møter og prosessene rundt møter. Etterhvert så vi at dette også fungerte i alle former for endringsprosesser generelt. Konseptet ble deretter videreutviklet med mål om å utvikle og effektivisere United Nations sine møter og prosjekter. Typiske begreper dette … Les mer Change By Design

Del dette:

Eventbransjen profesjonaliseres

Eventbransjen består av mennesker og leverandører som jobber med ulike oppgaver til små og store arrangementer. Fellesnevneren er å bidra til å skape en god opplevelse for målgruppen og ikke minst sikre maksimal verdiskaping for alle interessenter. Event management som fagdisiplin er en form for ekstremsport på grunn av sin høye intensitet og med et hav av utfordringer og detaljer som er skjult for de ufaglærte. Fagkunnskap bør alltid ligge i bunn av det man holder på med og mangelen er betydelig i denne bransjen. Det sløses med penger og ressurser både i det offentlige og private næringsliv. Nå tar ekspertene grep for å profesjonalisere bransjen, ikke minst alle dem i de ulike virksomheter med ansvar for events enten det er strategisk eller operasjonelt.

Les merEventbransjen profesjonaliseres

Del dette: