The Real Matrix

The Real Matrix

Har du sett filmen «The Matrix»? Den bygger på et konsept jeg gjerne vil utfordre deg på. Kort om filmen Konseptet filmen bygger på er at våre liv vi tror er virkelige, egentlig foregår i et digitalt program – og at vår fysiske kropp og bevissthet finnes et annet sted. Når vi som ubevisste på…

Stemmerett vs. stemmemakt
| | |

Stemmerett vs. stemmemakt

Dagens demokratiske system gir folket stemmerett, men svært liten stemmemakt. Våre stemmer har egentlig liten makt til å påvirke systemet, noe som selv gjelder for de folkevalgte som er satt til å styre det hele. Systemet er blitt et globalt autonomt maskineri som uansett går i den retningen som er satt for å opprettholde sitt…

Media – den store statsmakt
| | |

Media – den store statsmakt

Ser vi tilbake 40-50 år i tid var nyhetsformidling en nokså objektiv offentlig formidling av samfunnskritiske nyheter og hva som faktisk skjedde i virkeligheten. Siden den gang har nyhetsindustrien gått over til å bli en gigantisk underholdningsindustri. Det er ikke nyheten i seg selv som nå står i fokus hos aktørene, det er å skape/finne…

Økonomisk vs. økologisk gevinst

Økonomisk vs. økologisk gevinst

Globaliseringen og det konkurranseøkonomiske systemet som utgjør bærebjelken i dagens velferdssamfunn, er om vi tenker bærekraftig utvikling, rigget som en negativ spiral hvor vi alle er deltakere og tilskuere. Vi har i dag et system som favoriserer økonomisk gevinst foran økologisk gevinst, konkurranse foran samarbeid, forbruk foran gjenbruk og så videre. Systemet som er skapt…

Et nytt økonomisk system
|

Et nytt økonomisk system

Samfunnets konkurransepregede pengesystem står sterkere enn våre medmenneskelige verdier og vår pakt med naturen. Kunnskap om atferdsøkonomi kan bidra til et paradigmeskifte. Allerede etter bare to uker inn i koronakrisen, har vi fått en dramatisk påminnelse hvor skjør og lite bærekraftig dagens økonomiske system er. Dette vet vi jo fra før med klimakrisen, men den…

Frys hele økonomien – den beste løsningen?

Frys hele økonomien – den beste løsningen?

Hvis vi totalfryser økonomien koster dette samfunnet kun 22,5 milliarder kroner pr. måned. Svært få vil bli rammet, nettopp fordi alle transaksjoner blir frosset. Arrangementkalendere skyves ett år frem. Konseptet er å fryse tiden, gå i dvale, for å fortsette der vi slapp når dette er over. En total nedfrysing gjelder selvsagt ikke de virksomheter…

Change By Design

Change By Design

Hovedverktøyet til en endringsarkitekt kan være et «Meeting Design Framework». Et rammeverk som opprinnelig ble utviklet for effektive møter og prosessene rundt møter. Etter hvert så vi at dette også fungerte i alle former for endringsprosesser generelt. Typiske begreper dette rammeverket består av er «design thinking» og «system thinking».

Eventbransjen bør profesjonaliseres

Eventbransjen bør profesjonaliseres

Eventbransjen består av mennesker og leverandører som jobber med ulike oppgaver til små og store arrangementer. Fellesnevneren er å bidra til å skape en god opplevelse for målgruppen og ikke minst sikre maksimal verdiskaping for alle interessenter. Event management som fagdisiplin er en form for ekstremsport på grunn av sin høye intensitet og med et…