Kategorier
Innovasjon

Lokal vs. global kunnskap og innovasjon

I Norge har vi en kultur hvor “vi selv vet best”. Vi vil helst gjøre oppgavene selv enn å se om det finnes andre som har ekspertise og slippe dem til. Ut i fra et slikt handlingsmønster skjer det lite ny innovasjon i verdensmålestokk. Det blir heller lokal innovasjon og unødvendig mye ressurser på å finne opp løsninger som allerede finnes.

Del dette:
Kategorier
Møter

Den nye møteindustrien

Vi lever i en tid hvor endring står i fokus om vi skal overleve og lykkes i næringslivet. Etablerte forretningsmodeller og fagområder endres og utfordres med nye nisjer og løsninger som popper opp og vokser i et økende tempo. I en verden som blir mer kompleks å forholde seg til, er møter og samhandling mellom mennesker det viktigste verktøyet for å jobbe med innovasjon, læring, problemløsing og bygge relasjoner og tillit. Avgjørende for suksess er hvordan alle former for møter, samlinger, team og prosesser blir designet og fasilitert for å løse de aktuelle oppgavene på en mest mulig effektiv måte. Ny kunnskap og verktøy om disse tema er derfor en suksessfaktor for å sikre en sunn endringskultur og et godt resultat på bunnlinjen i enhver virksomhet. 

Del dette:
Kategorier
Møter

Planlegging av møter

Her får du en oppskrift Middelthon har satt sammen på hvordan planlegge og gjennomføre små møter. Denne er veldig generell, men gir gode innspill for å lage deres egen variant. Ta kontakt for å utvikle et opplegg tilpasset din bedrift.

Del dette:
Kategorier
Beste praksis Møter

The Amoco Story

Amoco Production Company – part of the US Amoco Corporation – late 1980ties embarked upon a strategy for employee involvement – and key words in this strategy included communication, involvement, participation and interaction.

Del dette:
Kategorier
Møter

Konferanser i endring

Tradisjonelle konferanser kan bli langt mer effektive. Monolog fra scenen bør i større grad byttes ut med dialog og samhandling i salen. Er det passive tilskuere eller aktive deltakere som bidrar til å skape endring or resultater vi ønsker oss? Våre møter og konferanser er i endring.

Del dette: