Stemmerett vs. stemmemakt
| | |

Stemmerett vs. stemmemakt

Dagens demokratiske system gir folket stemmerett, men svært liten stemmemakt. Våre stemmer har egentlig liten makt til å påvirke systemet, noe som selv gjelder for de folkevalgte som er satt til å styre det hele. Systemet er blitt et globalt autonomt maskineri som uansett går i den retningen som er satt for å opprettholde sitt…

Media – den store statsmakt
| | |

Media – den store statsmakt

Ser vi tilbake 40-50 år i tid var nyhetsformidling en nokså objektiv offentlig formidling av samfunnskritiske nyheter og hva som faktisk skjedde i virkeligheten. Siden den gang har nyhetsindustrien gått over til å bli en gigantisk underholdningsindustri. Det er ikke nyheten i seg selv som nå står i fokus hos aktørene, det er å skape/finne…