Drømmen om å endre verden

Mange mennesker går med en drøm om å skape noe som bidrar til å endre verden for et mer bærekraftig og rettferdig samfunn.

At jeg selv kunne bidra til å endre verden startet da jeg oppdaget virkningen av min spesialkompetanse.

Jeg har valgt et yrke som selvstendig næringsdrivende der min ekspertise er å skape endring gjennom et bedre design av en organisasjons møter og samhandlingsprosesser. En virksomhet kan oppnå store fordeler ved å etablere et strategisk og rigid system på toppnivå, som over tid vil kunne gjennomsyre kulturen med positive gevinster.

Enhver type virksomhet bør kontinuerlig stille seg de riktige og viktige spørsmålene om hvordan virksomheten kan fungere mest mulig effektivt. Ved bruk av design thinking, systems thinking og dertil riktig type kunnskap, vil det være mulig å avdekke mulighetene så vel som utfordringene når det skal etableres bedre rutiner for møter, samhandling og valg av teknologiske hjelpemidler.

Min interesse for å skape en ønsket endring i samfunnet, gjør at min kunnskap omkring temaet endring kan by på ny innsikt og nye muligheter for din virksomhet. Ta kontakt for en samtale.