Møtedesign

Etter å ha jobbet i mange år med event management, fant jeg stor interesse for de faglige eventene/møtene. Jeg  spesialiserte med derfor innen design og fasilitering av effektive møter og møteplasser – møtedesign som jeg har jobbet masse med. Trenger du/dere å få opp effektiviteten og jobbe smartere med møter og samhandling hører jeg gjerne fra deg.

Del dette: