Christian Middelthon.

Min livsfilosofi

Kjemp for det du selv tror på, men vær alltid ydmyk og respekter andre sine opplevelser og meninger. Vi har alle rett, fordi våre personlige meninger er kun et resultat av egne opplevelser og erfaringer. Skal du forstå noe som strider mot din egen tro eller oppfatning, må du våge å gå inn i det ukjente for å oppleve og erfare hvordan andre faktisk tenker. Når du gjør dette vil din forståelse og innsikt vokse. Legg fra deg ditt eget ego og følg ditt hjerte. Husk å vær deg selv og følg dine egne drømmer, ikke andre sine drømmer. Husk at vi alle lærer og utvikler oss hele tiden. Vær ydmyk og gled deg over å kunne ta feil, for da viser du andre at du er i stand til å akseptere, lære og at du utvikler deg til en bedre utgave av deg selv.

Mine styrker

Jeg er veldig trygg på meg selv, kjenner godt mine styrker og svakheter – men det er også en evigvarende skapelses- og endringsprosess. Har mye kunnskap om mennesker, psykologi og hvordan organisasjoner og samfunnssystemer fungerer. Ser raskt helheten rundt et problem og er dyktig til å finne gode og bærekraftige løsninger som gir langsiktig gevinst.

Visjon

Jeg er visjonær av karakter, tenker stort, langsiktig, stegvis og i kontekst til realitetene, men ikke begrenset til det materielle. Det er visjonen og en opplyst bevissthet som skaper misjonen. Mine visjonære ideer får næring når de er til nytte for planeten og menneskeheten – ikke egoet.

Misjon

Min misjon og interesse er først og fremst konsentrert rundt samfunnets og menneskehetens utvikling. Teknologi er en viktig del, men kan bare bidra matematisk. 

Interesser

Jeg er interessert i teknologi, samfunn, kunnskap og mange former for filuftsaktiviteter. Men det som opptar mye av min tid om dagen, er ny kunnskap omkring oss mennesker på et dypere/høyere spirituelt og intelligent bevissthetsnivå.

Kontakt

Del dette: