fbpx

Om Christian Middelthon

Jeg heter Christian Middelthon og er 48 år fra Stavanger. Siden 1997 har jeg jobbet med produksjon av møter- og events og de senere årene med forskning på psykologi, læring og endring. Kunnskap, teknologi og innovasjon har alltid vært min sterke side. Mine interesseområder er todelt. Den ene som du nettopp leste, den andre handler mest om vannsport.


Først litt om møter, events, læring og endring

Noen år etter oppstarten av eget eventselskap (1997) oppdaget jeg at de fleste faglige arrangementene med mål om å oppnå læring og endring, ofte bare ble “nok en opplevelse eller begivenhet” der og da. Dette førte meg inn på møtedesign, altså hvordan skape (designe) effektive møter. Etterhvert så jeg at det manglet noe mellom møtene og prosessen i forkant og etterkant. De senere årene har jeg derfor jobbet mye med hva som bidrar til å skape læring for å oppnå endring i atferd. Møter – eller der hvor mennesker samles for å løse problemer, er et kraftfullt verktøy om man bare vet å bygge opp en god nok struktur og kultur i den enkelte virksomhet.

Når vi jobber med større endringsprosjekter er det ofte smart å benytte en ekstern eller nøytral fasilitator, spesielt i viktige møter og dialoger mellom mennesker. Problemet er at i dag styres slike møter og prosesser oftest av den som leder prosessen og selv “vet” svaret. Vi vet jo alle at dette sjeldent er tilfellet. Alle har sin agenda og kjemper for denne.

Det vi trenger mer av i samfunnet er mer demokratiske prosesser som gjør det mulig for å jobbe sammen enn å drive maktkamp mot hverandre.

Mitt fokus som endringsarkitekt er på design av den helhetlige endringsprosessen hvor ulike metoder og verktøy tas i bruk ut i fra oppgavens omfang og kompleksitet, slik at gruppen kommer i mål med et optimalt resultat. Selve resultatet av et møte måles ut i fra effekten i etterkant. Uten endring i atferd – ingen gevinst. Derfor er designet av prosessen før og etter veldig viktig.

Med dette som bakteppe har jeg utviklet nye verktøy og metoder for hvordan skape endring. Derav valgt å bruke tittelen endringsarkitekt.

Jeg har et brennende engasjement for den globale møteindustrien. Han har vært leder for MPI (Meeting Professionals International) i Norge og drevet en rekke prosjekter hvor utvikling av bransjen og fagområdene har stått sentralt.

Fordi endring er et særdeles krevende arbeidsområde å få gjennomslag for, valgte jeg å legge arbeidet med møter og endring litt til sides. Jeg har siden 2017 jobbet med nye prosjekter innen vannsport som er min store hobby.


Vannsportsglede

Jeg har vokst opp med hytte ved sjøen på et sted som heter Bersagel (Jæren/Ryfylke). Alltid vært glad i det våte element. Da jeg var 13 år fikk jeg et seilbrett til bursdagen og siden den gang har windsurfing vært min store lidenskap. Her var jeg aktiv konkurranseseiler i flere år. Så et hopp frem i tid. Jeg var bosatt i Oslo fra 2006 til 2017 hvor jeg oppdaget SUP / padlebrett. Dette ga meg en ny gnist til å være på sjøen også på stille dager. Da jeg vendte tilbake til Stavanger i 2017 hadde jeg lyst å jobbe mer med vannsport. Siden den gang har jeg jobbet med en visjon om å utvikle surf- og brettsportene i Norge og gjøre dette til min nye arbeidsplass. Mye spennende har skjedd siden den gang og livet smiler. Les mer om mine prosjekter innen vannsport her: www.freesport.no


Jeg brenner for mye og siden jeg har valgt å ikke ha egne barn, har jeg brukt tiden min på jobb og spennende prosjekter. Jeg snur meg fort rundt om det er et prosjekt du trenger hjelp til. Hører gjerne fra deg.