Systemarkitekt

Hvordan bygge nye systemer for å skape endring har alltid ligget i ryggmargen av alt jeg har jobbet med de siste 25 årene. Fra å skape endring gjennom opplevelser, til endring gjennom møter, prosesser og organisasjoner. Alt baserer seg på systemtenkning slik at det bygges en bedre metode og modell for beste praksis som kan ligger som en standard å gå ut i fra, gjerne i en form for policy. De ti siste årene har jeg jobbet med et stort prosjekt om systemendring for både næringslivet og det offentlige. Ønsker dere nye tanker rundt det å skape mer «bærekraftig» endring?

/

One of the main tools I use in the work when designing change, has been developed through many years of research and testing. The concept was first developed on the basis of creating effective meetings and group processes, but has since then developed further. The name is still retained, at least for the time being. The Meeting Design Framework is a framework that suits everything from small meetings to large complex change processes. The concept was initially developed with the aim of streamlining the United Nations’ meetings and projects. Typical terms this framework consists of are design thinking and system thinking.

Del dette: