Kategorier
Møter

Den nye møteindustrien

Vi lever i en tid hvor endring står i fokus om vi skal overleve og lykkes i næringslivet. Etablerte forretningsmodeller og fagområder endres og utfordres med nye nisjer og løsninger som popper opp og vokser i et økende tempo. I en verden som blir mer kompleks å forholde seg til, er møter og samhandling mellom mennesker det viktigste verktøyet for å jobbe med innovasjon, læring, problemløsing og bygge relasjoner og tillit. Avgjørende for suksess er hvordan alle former for møter, samlinger, team og prosesser blir designet og fasilitert for å løse de aktuelle oppgavene på en mest mulig effektiv måte. Ny kunnskap og verktøy om disse tema er derfor en suksessfaktor for å sikre en sunn endringskultur og et godt resultat på bunnlinjen i enhver virksomhet. 

Del dette: